Privacy Verklaring

Privacy Verklaring JessWorks versie 1.0: oktober 2020

JessWorks, gevestigd te Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

JessWorks verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan JessWorks (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Geslacht;
 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige gegevens die actief door u worden verstrekt bijvoorbeeld door een profiel aan te maken op mijn website, in correspondentie en/of telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over uw activiteiten op mijn website;
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen;
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • Internetbrowser en apparaattype;

De manier waarop ik gegevens verzamel:

JessWorks verzamelt uw gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het aanvragen van een gift, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten of door het aanmelden voor cursussen of iets dergelijks. JessWorks verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door u is gegeven, op grond van een overeenkomst welke u met JessWorks heeft gesloten of op grond van een wettelijke plicht.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

JessWorks verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om uw betaling af te kunnen handelen;
 • Om een nieuwsbrief en/of reclame aan u te kunnen zenden;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
 • Om u de mogelijkheid te bieden om een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren of voor het toezenden van een offerte;
 • Om uw bezoekersgedrag te analyseren.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

JessWorks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

JessWorks verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit JessWorks een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JessWorks blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

JessWorks gebruikt functionele, technische en tracking cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heeft u ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JessWorks;
 • U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat u bij JessWorks een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die JessWorks van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jessworks.nl. JessWorks reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

JessWorks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@jessworks.nl. 

Mocht je vragen hebben over mijn Privacy Verklaring, laat het me dan weten.

Contact:

KVK 80422861

BTW NL003440146B92

IBAN NL06 RABO 0359 0540 80

Email info@jessworks.nl

Telefoonnummer +31 (0)6 46 66 42 34

Algemene Voorwaarden

Privacyverklaring